הערך של מלה הוא הסכום של ערכי האותיות המרכיבות אותה . כך , למשל , מחשבים את הערך של המלה מבצר : בכניסה למבצר קבלו הילדים אסף של דפי משימות . משימה 1 חשבו את ערכי המלים האלה : משימה 2 חשבו את ערכי המלים האלה : תבה מפתח מטמון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית