לכל אות בא"ב העברי יש ערך מספרי משלה . ערכי האותיות נקבעו לפי הסדר שלהן בא"ב . נזכיר תחלה את ערכי האותיות מ א ועד ל . א 9 = ט 5 = ה 1 = 10 = י 6 = ו 2 = ב 20 = כ 7 = ז 3 = ג 30 = ל 8 = ח 4 = ד בטיול השנתי של כתה ג טילו הילדים במבצר עתיק . בזמן ארוחת הבקר מצא אחד הילדים כד קטן . בתוך הכד היה מגלגל פתק ובו כתב סתרים . עזרו לילדים לפענח את כתב החידה על ידי החלפת כל מספר באות המתאימה . הילדים התרגשו מאוד , ומיד רצו אל המדריך של הטיול כדי לברר איפה נמצא הזהב . המדריך הסביר לילדים שעל מנת למצא את הזהב הם יצטרכו לבצע משימות שונות בגימטריה שיוליכו אותם אל הזהב . הוא נתן להם את המשימה הראשונה ושלח אותם לדרכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית