20

מתוך:Goals 2 > Goals 2

Final Unit Final Vocabulary Write the numbers . 9 mother ........... pay .......... sky ..... shoe .......... cloud .......... boat ..... chair .......... flower ........... window ..... dolphin .......... girl .......... ball ..... ice cream .......... cleaner .......... art ..... giraffe .......... cake .......... knot ..... book .......... stone .......... eight ..... street .......... bike .......... picture ..... sea .......... tube .......... dictionary ..... rain .......... baby .......... Final Test Total (____ / 100 )  אל הספר
ERIC COHEN BOOKS בע"מ