15

מתוך:Goals 2 > Goals 2

all 1 Listen and say the words . 2 Write the words . 3 Say and write . sports hall ....................................... dining hall ....................................... telephone call  אל הספר
ERIC COHEN BOOKS בע"מ