6

מתוך:Goals 2 > Goals 2

oo 1 Listen and say the words . 2 Underline the oo in each word . cook poodle balloon moon pool hook  אל הספר
ERIC COHEN BOOKS בע"מ