34 פרשת במדבר ספירת מלאי מילים : יוסי בנאי לחן : נעמי שמר מדינה אחת , פעמיים ים ואגם אחד וקדחת גם , שמש אחת עגולה , עם אחד חכם מלא סגולה , כאב ראש אחד ושלוש גלולות ושישה ימים ושבעה לילות . אחד אלוהינו , אלוהינו , אלוהינו שבשמים ובארץ . עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה , שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה . יום של ניצחון , יום של מפלה , רגע ביטחון , שלושים ימי מחלה . טרומפלדור בגליל וקונצ'רטו לחליל וחצי תריסר אלופים במיל . ' אחד אלוהינו , אלוהינו , אלוהינו שבשמים ובארץ . עם אחד עתיק , שני שרים בלי תיק , הראשון עצוב , השני מצחיק , ילדות אחת קשה ,  אל הספר
קרן תל"י