מה פירוש : - ספרו - לפי דאש של כל לאדם - תספרו אני לא מאמינה , אמרתי לעצמי בשקט בזמן שקראתי את הפרשה , אם הייתי קוראת רק את ההתחלה הייתי בטוחה שעם ישראל מורכב מגברים בלבד ! " על מה המהומה " ? נחלץ שאולי לעזרתי . "תראה " , הצבעתי על הכתוב , "מפקד האוכלוסין של העם מונה רק גברים , - והנשים ? אינן " ! שאולי קימט את מצחו וניסה להרגיע אותי . " למה את מתכוונת ? ברור שהנשים היו שם , אחרת לא היו גברים ... הספירה נעשתה עבור הצבא , שלא היה בו מקום לנשים בתקופה ההיא " . התשובה לא הייתה מרגיעה במיוחד . לי היה ברור שזה לא מקרי שהתעלמו מהנשים . " גם ביציאת מצרים זה קרה " ! המשכתי , "כתוב כי שש מאות אלף איש יצאו ממצרים , שזה מעט מאוד , משום שהספירה כוללת רק את הגברים שבעם " ! שאולי באמת ניסה , אך לא כל כך הבין מה מפריע לי , ואני חשבתי לעצמי באכזבה שלמרות שעברו כבר שנים רבות ממפקד האוכלוסין של בני ישראל במדבר , עדיין קיימת אפליה גדולה ביחס לנשים , למרות העובדה שאצלנו , בכדור הפורח , אין אפליות בין בנים לבנות . ואיך אצלכם / ןל ... שלכם , תמי י הפרשה שלנו מספרת באךיכ 1 ת  אל הספר
קרן תל"י