פרשת שמות עבדים היינו מילים : מתוך ההגדה של פסח לחן : עממי עבדים היינו , היינו עתה בני חורין , בני חורין עבדים היינו עתה , עתה בני חורין בני חורין . 14 פרשת ואוא שיר בבוקר בבוקר מילים : אמיר גלבע לחן : גידי קורן ושלמה ארצי פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת . ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום . דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת . וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת . הטללים רוססים והרים , ריבוא קרניים , הם יולידו חופת שמש לכלולותיו . פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת . ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום . והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים , ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים , להוד אלף שנים מפכות במסתרים , אלף שנים צעירות לפניו כפלג צונן , כשיר רועים , כענף .  אל הספר
קרן תל"י