אופטיקה גאומטרית - קרינה וחומר כרך א

מחבר: עדי רוזן
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2009
מילות מפתח: ראייה; אור; אופטיקה; ליקויי ראייה; ראיה; חוש הראייה; חוש הראיה; לקות ראייה; ליקויי ראיה; לקות ראיה; קשיי ראייה; קשיי ראיה; הפרעות ראייה; הפרעות ראיה
הספר עוסק בנושאי האופטיקה הגאומטרית כפי שהם מוגדרים בתכנית הלימודים בפיזיקה.
בספר חמישה פרקים:
פרק א: אור וראייה
פרק ב: החזרת אור
פרק ג: שבירת אור
פרק ד: עדשות כדוריות דקות
פרק ה: העין וליקויי ראייה
הספר מבוסס על המחצית הראשונה של הספר "מודלים של האור מניוטון ועד אינשטיין" שהיה מיועד לתלמידי כיתות י'. הספר החדש מתאים לתלמידי כיתות י' אך גם לתלמידי כיתות י"א-י"ב הלומדים לקראת בחינת הבגרות ברמה של 3 יחידות לימוד או ברמה של 5 יחידות לימוד. נושאים הנדרשים ב- 5 יח"ל ואינם נדרשים ב- 3 יח"ל מסומנים ב- $. זה הסימון גם להבחנה בין תרגילים ל- 5 יח"ל אשר אינם נדרשים עבור 3 יח"ל.
הספר מלווה בעשרות איורים צבעוניים – תצלומים ותרשימים. כמו כן הוא כולל דוגמאות פתורות שמטרתן להנחות את הלומד בפתרון בעיות.
בסוף כל פרק מופיע קובץ תרגילים המחולק לשלושה:
החלק הראשון כולל תרגילים המותאמים לסעיפי הפרק השונים; הם מיועדים בעיקר לתרגול החומר המופיע בסעיף.
החלק השני כולל תרגילים אינטגרטיביים – נועדות לתרגול החומר המופיע בכל הפרק, ומשמש גם כמאגר תרגילים המאפשר להתכונן לבחינה מסכמת של הפרק.
החלק השלישי כולל תרגילי העמקה, שרמתם לרוב גבוהה מעט מהנדרש לבחינות הבגרות בפיסיקה.
ספר זה הוא הראשון בסדרה של שלושה ספרים ללימוד נושא החובה "קרינה וחומר" שבתכנית הלימודים.שני הספרים האחרים הם:
קרינה וחומר כרך ב – מודלים של האור (יצא לאור בשנת 2008).
קרינה וחומר כרך ג – מודלים של האטום והגרעין (יצא לאור בשנת 2007). אל הספר
נושא/נושאים: , פיזיקה
תוכן הספר:
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13