אופטיקה גאומטרית - קרינה וחומר כרך א

מחבר: עדי רוזן
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2009
מילות מפתח: ראייה; אור; אופטיקה; ליקויי ראייה; ראיה; חוש הראייה; חוש הראיה; לקות ראייה; ליקויי ראיה; לקות ראיה; קשיי ראייה; קשיי ראיה; הפרעות ראייה; הפרעות ראיה
הספר עוסק בנושאי האופטיקה הגאומטרית כפי שהם מוגדרים בתכנית הלימודים בפיזיקה.
בספר חמישה פרקים:
פרק א: אור וראייה
פרק ב: החזרת אור
פרק ג: שבירת אור
פרק ד: עדשות כדוריות דקות
פרק ה: העין וליקויי ראייה
הספר מבוסס על המחצית הראשונה של הספר "מודלים של האור מניוטון ועד אינשטיין" שהיה מיועד לתלמידי כיתות י'. הספר החדש מתאים לתלמידי כיתות י' אך גם לתלמידי כיתות י"א-י"ב הלומדים לקראת בחינת הבגרות ברמה של 3 יחידות לימוד או ברמה של 5 יחידות לימוד. נושאים הנדרשים ב- 5 יח"ל ואינם נדרשים ב- 3 יח"ל מסומנים ב- $. זה הסימון גם להבחנה בין תרגילים ל- 5 יח"ל אשר אינם נדרשים עבור 3 יח"ל.
הספר מלווה בעשרות איורים צבעוניים – תצלומים ותרשימים. כמו כן הוא כולל דוגמאות פתורות שמטרתן להנחות את הלומד בפתרון בעיות.
בסוף כל פרק מופיע קובץ תרגילים המחולק לשלושה:
החלק הראשון כולל תרגילים המותאמים לסעיפי הפרק השונים; הם מיועדים בעיקר לתרגול החומר המופיע בסעיף.
החלק השני כולל תרגילים אינטגרטיביים – נועדות לתרגול החומר המופיע בכל הפרק, ומשמש גם כמאגר תרגילים המאפשר להתכונן לבחינה מסכמת של הפרק.
החלק השלישי כולל תרגילי העמקה, שרמתם לרוב גבוהה מעט מהנדרש לבחינות הבגרות בפיסיקה.
ספר זה הוא הראשון בסדרה של שלושה ספרים ללימוד נושא החובה "קרינה וחומר" שבתכנית הלימודים.שני הספרים האחרים הם:
קרינה וחומר כרך ב – מודלים של האור (יצא לאור בשנת 2008).
קרינה וחומר כרך ג – מודלים של האטום והגרעין (יצא לאור בשנת 2007). אל הספר
נושא/נושאים: , פיזיקה
תוכן הספר:
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  60  61  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  
129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  
155  156  157  158  159  160  161  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  
181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  
206  207  208  209  210  211  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  231  232  
233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  
258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276