עמי וארצי במנהרת הזמן

מחבר: חנה בנדיק, איילת גרשוני, דינה טלר, יעל יבנין, דפנה ידידיה-קימל וקרול רוזנטל-עידן
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2012
מילות מפתח: חגים ומועדים (יהדות); מדרשי אגדה; ארץ ישראל ביהדות; מועדים; יהדות; חגים ומועדים; מועדים וחגים; חגים; חגי ישראל; חגי-ישראל; יישוב ארץ ישראל; יישוב ארץ-ישראל; ישוב ארץ ישראל; ישוב ארץ-ישראל
הספר "עמי וארצי במנהרת הזמן" עוסק בקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיבורים מכמה סוגות: במדרש ובאגדה, בשירים ובסיפורי חסידים, וכן בשני נושאים: חגי ישראל וסמלי המדינה.
לכל אחד מהתחומים מוקדש שער. בכל שער מוצגים היבטים מגוונים של הסוגה או של הנושא, ונבחנות סוגיות הקשורות לארץ ישראל ולעם ישראל, מתוך תשומת לב לרלוונטיות של הנושאים לחיי התלמידים. אל הספר
תוכן הספר:
קרן תל"י

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  61  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  
105  106  107  108  109  110  111  112  113  115  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  
132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  
157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  
182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  
207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  222  223  225  228