ישראל האדם והמרחב : מדריך למורה

מחבר: צביה פיין
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2007
מילות מפתח: גיאוגרפיה של ארץ-ישראל; גיאוגרפיה של ארץ ישראל; גאוגרפיה של ארץ ישראל
המדריך למורה שלפניכם נועד לסייע לכם, המורים, ללמד את הגיאוגרפיה של ישראל בעזרת ספר הלימוד "ישראל -האדם והמרחב". הספר מספק סביבת למידה עשירה, ואפשר להשתמש בו בצורות מגוונות שעל חלקן נעמוד במדריך זה.
 - בתחום המקצוע, הספר עוסק במדינת ישראל מהיבטים של הגיאוגרפיה הפיזית, מהיבטים של הגיאוגרפיה של האדם וביחסי הגומלין שבין התחומים. הוא מושתת על עקרונות המקצוע ועל התכנים, המיומנויות והערכים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים של מקצוע הגיאוגרפיה.
- העלאת הנושאים המרכזיים המעסיקים את מדינת ישראל בימינו, בראשית המאה ה 21.
נושאי הספר מתמקדים בתופעות ובתהליכים דינמיים ועכשוויים, פיזיים ואנושיים, המשפיעים על החיים הציבוריים והפרטיים בישראל.
הנושאים הנידונים בספר פורשים תכנים, מושגים ומיומנויות החיוניים להבנת הסביבה שהתלמידים חיים בה, ואלה עשויים לסייע להם לרכוש כלים לניתוח תופעות, אירועים ומצבים משתנים, המתרחשים תדיר בעולם בכלל ובישראל בפרט.
הספר מעלה נושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי במדינה, כולל נושאים שנויים במחלוקת, למשל: למי שייכת הקרקע החקלאית? האם תהליכי הגלובליזציה מקדמים את כלכלת ישראל? כיצד לטפל בבעיית העובדים הזרים? ועוד... אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17