קסם הסידור : מבחר פרקי תפילה מרכזיים בתרבות ישראל

מחבר: מישאל ציון וענבל יגר
שנת ההוצאה: תשע"א - 2011
מילות מפתח: סידור תפילה
ספר זה מזמֵן מפגש עם קטעי תפילה ושירה מרכזיים בסידור התפילה, ודרכם מתוודעים התלמידים למבנה הסידור, לתכנים ולמשמעויות הרעיוניות הגלומות באחד מספרי היסוד של המורשת היהודית.
בין הנושאים שהספר עוסק בהם:
קריאת שמע ומרכזיותה בתרבות ישראל, תפילת שמונה-עשרה והברכות שבסידור התפילה, הקדיש בתפילה ובמעגל החיים היהודי ועוד.
בנוסף, תמצאו בספר גם לימוד ודיון בפסוקי דזמרא ופרקי התהלים שבסידור ותפילות השבת.
בספר משולבים גם קטעי שירה וספרות בני זמננו, המתכתבים התכתבות פורה ובעלת משמעות עם הטקסטים העתיקים שבסידור.
הספר נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה של המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך והתרבות להוראת תרבות ישראל בחטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי. אל הספר
נושא/נושאים: , ארכיון
תוכן הספר:
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  
78