מדריך למורה - תנ"ך לחטיבת הביניים : משבטים לממלכה - כיתה ח

מחבר: יהודית ליפשיץ, עודד ליפשיץ ועומר סרגי
שנת ההוצאה: תשע"א - 2011
מילות מפתח: תנ"ך. שופטים; תנ"ך. שמואל; תנ"ך. יהושע; תנ"ך. מלכים; תנ"ך. תהלים; ת. נ. ך.; שופטים; שופטים (ספר); ת.נ.ך.; ספר שופטים; תנ"ך שופטים; תנך שופטים; שמואל; ת. נ. ך.; שמואל (ספר); ת.נ.ך.; ספר שמואל; ת. נ. ך.; יהושע; יהושוע; יהושע (ספר); יהושוע (ספר); ת.נ.ך.; ת. נ. ך.; מלכים; מלכים (ספר); ת.נ.ך.; תהילים; תהלים; תנ"ך. תהילים
המדריך למורה - מלווה את הספר לתלמיד, שהוא ספר עזר ללימוד כל פרקי תכנית הלימודים המעודכנת בתנ"ך (תשע"א) לכיתות ח' בבתי הספר הממלכתיים.
בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת, הוא כולל פרקים מהספרים יהושע, שופטים, שמואל א' ותהילים.
הספר פותח בהתאמה לשכבת הגיל, וכן עבר ייעוץ מדעי מוקפד אל הספר
נושא/נושאים: , על יסודי
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40