בני ישראל עבדים במצרים : ספר שמות, פרק א - חוברת עבודה

מחבר: מתיה קם
שנת ההוצאה: תשמ"ח - 1988
מילות מפתח: עבדות; תנ"ך. שמות; בני ישראל; עבד; שמות; ת. נ. ך.; שמות (ספר); ת.נ.ך.
התכנית ללימוד מקרא בגישה היחידנית - ספר שמות:
- בני ישראל עבדים במצרים : ספר שמות, פרק א - חוברת עבודה
- משה : ספר שמות, פרק ב - חוברת עבודה
- ה' מתגלה למשה בסנה : ספר שמות, פרק ב - חוברת עבודה
- וארא : ספר שמות, פרק ו - חוברת עבודה
- פסח מצרים : ספר שמות, פרק יב - חוברת עבודה
- בני ישראל בים סוף : ספר שמות, פרקים יג -  יד
- מתן תורה : ספר שמות, פרקים יט, כ, כד
- ואלה המשפטים : ספר שמות, פרקים כא-כג  - חוברת עבודה אל הספר
נושא/נושאים: , יסודי ממ"ד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
א  ב  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11