סימנים בדרך - הבנה הבעה ולשון : ספר 1

מחבר: נעמי גורבט, יעל זהבי, חיה יצחקי ורחל מזרחי-אדם
שנת ההוצאה: תשס"ג - 2003
מילות מפתח: שפה עברית; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות
"סימנים בדרך 1" כולל ספר (שהוא גם חוברת פעילויות)ומדריך למורה.
בספר יש שבעה שערים-פרקים. במוקד כל שער טקסט מסוגה מסוימת כמו: הזמנות לאירועים, מידע מהמילון על נמלים, שירים על ציפורים ועוד. בפתח כל שער מחכה ללומדים חבורה של יצורים שתפקידם הבולט הוא לייצר את הסיטואציה, את ההקשר שבתוכו מתרחש המפגש עם הטקסט בהתאמה לעולם השיח אליו הוא שייך ולמטרתו החברתית, לתרום להתאמת הספר לאוכלוסיות מגוונות בכיתה הטרוגנית על ידי פישוט מהלכים, מתן משובים בצמתים שונים במהלך ועוד. במהלך הלימוד מוזמנים הלומדים לקרוא ולהקריא טקסטים, להאזין לטקסטים, ולהפיק בע"פ ובכתב טקסטים שלמים או חלקיים בסוגות ובסוגים שונים.
רוב השערים בספר מסתיימים שני רכיבים חוזרים:
"להוציא לשון" - עיסוק ברכיבים לשוניים שיש להם נוכחות משמעותית בסוגה שנלמדה. סיפור לקריאה בהנאה, שמתקשר לשער מבחינת התוכן או מבחינת הלשון. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  73  74  75  76  77  78  79  80  81  
83  84  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  105  106  109  110  111  
112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  
137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  153  154  155  156  157  158  159  160  162  163  
164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  181  182