שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג' - המספרים עד 10,000 – חלק א

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2009
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
חוברת זו היא הראשונה מתוך שלוש חוברות העוסקות במספרים עד 10,000. בחוברת זו התלמידים מכירים את המספרים עד 1,000: את המבנה העשרוני שלהם ואת פעולות החיבור והחיסור (ללא המרה). הפעילויות בחוברת זו קשורות לסיפור על מפעל עוגיות. הסיפור המתמשך עוסק באירועים שונים הקשורים למפעל ומשמש סיפור מסגרת שבו חוקרים התלמידים רעיונות מתמטיים תוך התמודדות עם מטלות שונות. הפעילויות מדורגות ומובנות ומטרתן להוליך את התלמידים להכללות מתמטיות ולהיכרות עם המבנה העשרוני.
בחוברת אנו נעזרים בשלושה ייצוגים: לוח אלף, ישר מספרים ומשטחים (או "בציור בקיצור" שלהם). השימוש בייצוגים משולב בחומר הלימוד ונלמד בהדרגה. המטרה היא שהתלמידים יכירו את שלשת הייצוגים ואת הקשרים ביניהם ובשלב מאוחר יותר יבחר כל תלמיד בייצוג הנוח לו ביותר כאשר הוא פותר בעיות או תרגילים.
פעילויות מתוקשבות מאתר אופק: סביבה מתוקשבת להוראה, למידה והערכה. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13