ויקרא - צו : ספר ויקרא - פרקים א - ח (חוברת עבודה)

מחבר: מתיה קם וברוריה מכמן
שנת ההוצאה: תשנ"ח - 1998
מילות מפתח: תנ"ך. ויקרא; כהנים; ת. נ. ך.; ויקרא; ויקרא (ספר); ספר הכוהנים; ספר הכהנים; ת.נ.ך.; כוהנים; ספר ויקרא
החוברת לפרשות ויקרא - צו מיועדת לתלמידים בכיתה ה בבית הספר הממלכתי-הדתי. החוברת עוסקת בנושא הקרבנות, ומציעה דרכים חדשות להתמודדות עם הקשיים בלימוד הפרשות, במטרה לקרב את החומר לעולמו של התלמיד. החוברת מציעה תהליך למידה בעבודה עצמית, בעבודה בקבוצה ובמליאת הכיתה, תוך הדגשת היבטים רעיוניים וערכיים העולים מן הפרשות. החוברת מיועדת ללמידה אקסטנסיבית, ואינה כוללת דיור לרמות.
עוד בחוברת: מילון לפרקים א-ח, מידע על פרשנים, פעילויות אתגר ובחירה וכן הערות והנחיות למורה. אל הספר
נושא/נושאים: , יסודי ממ"ד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13