אחרי מות : ספר ויקרא - פרקים טז - יח (חוברת עבודה)

מחבר: מתיה קם ואורלי דוכן
שנת ההוצאה: תש"ס - 2000
מילות מפתח: תנ"ך. ויקרא; כהנים; ת. נ. ך.; ויקרא; ויקרא (ספר); ספר הכוהנים; ספר הכהנים; ת.נ.ך.; כוהנים; ספר ויקרא
החוברת "אחרי מות" מתמקדת בפרק טז, עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים, וכוללת כמה עניינים מפרקים יז - יח. בחוברת דרכים חדשות להתמודדות עם הפרשה במטרה לקרב את החומר לעולמו של התלמיד. החוברת מציעה תהליך למידה הכולל עבודה עצמית, עבודה בקבוצות ודיונים במליאת הכיתה, תוך הדגשת היבטים רעיוניים וערכיים העולים מן הפרשה. החוברת מיועדת לכלל התלמידים אך מתחשבת בשונות שביניהם: יש בה עמודי אתגר ופעילויות רשות לצד חומר העשרה במידע ובתמונות. עוד בחוברת: מילון לפרק טז, קטעי פרשנות ומדרש, מידע על פרשנים, הנחיות והערות עיוניות למורה וציורי צבע המתארים את עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים. אל הספר
נושא/נושאים: , יסודי ממ"ד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13