להקים ממלכה

מחבר: זהר הרקוב, פנוי פנוי וגליה דורון
שנת ההוצאה: 2005
מילות מפתח: תנ"ך. שמואל; תנ"ך. ישעיהו; שמואל; ת. נ. ך.; שמואל (ספר); ת.נ.ך.; ספר שמואל; ישעיהו; ת. נ. ך.; ישעיהו (ספר); ת.נ.ך.
לספר שני חלקים:
- פרקים מספר שמואל - הלומדים מוזמנים להצטרף למסע התגבשות המלוכה בישראל מסוף תקופת השופטים דרך המאבק בין שמואל לשאול ועד תקופת דוד.
- פרקים מספר ישעיהו עוסק בנבואה ובהתייחסותה לשלטון, לחברה ולמוסר.

להקים ממלכה כולל תמונות צבעוניות, תצלומים ומפות מן העולם המקראי וסביבתו, תמונות של יצירות אמנות וכן ערכים, מושגים ומונחים שיש להם זיקה לנושא הנלמד. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13