לחיות יחד בישראל ד' : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות

מחבר: צביה פיין ואביטל דרורי
שנת ההוצאה: תשס"ה - 2005
מילות מפתח: ישראל; דרוזים בישראל; יישובים; אוכלוסייה יהודית; אוכלוסייה ערבית; Israel; מדינת ישראל; ישובים; יישוב; ישוב; אוכלוסיה יהודית; דמוגרפיה יהודית
הספר "לחיות ביחד בישראל ד" מתמקד ביישובים בארץ כמייצגים את החברה הישראלית - בהתהוותם, במאפייניהם, בגיוון ובעושר של אוכלוסייתם ואף בדילמות המעסיקות אותם. חומרי הלימוד כוללים הצעות לחקר היישוב של הלומדים ולתרומה שלהם לחברה.
בספר ארבעה פרקים:
- היכרות עם היישובים בישראל
- תושבי ישראל - נעים להכיר
- היישובים אז והיום
- הרשות המקומית אל הספר
נושא/נושאים: , לחיות יחד בישראל
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  100  101  102  103  104