המרחב הישראלי – מגזין גאוגרפי לכיתה ט: אוכלוסייה ויישובים – חוברת הדגמה

מחבר: צוות גיאוגרפיה .
שנת ההוצאה: תש"ף - 2020
מילות מפתח: אקלים; כלכלה; אוכלוסייה; נוף; סביבה; קלימטולוגיה; מזג-אוויר; מזג אויר; מזג-אויר; מזג אוויר; דמוגרפיה; אוכלוסיה; דמוגרפייה
המרחב הישראלי - המגאזין הגאוגרפי שמותאם לתכנית הלימודים לכיתה ט בגאוגרפיה.
המגזין כולל שלושה גיליונות. כל גיליון עוסק במספר נושאים מתוך תכנית הלימודים:
- אוכלוסייה ויישובים
- נוף אקלים וסביבה
- כלכלה, תשתיות וסביבה. אל הספר
נושא/נושאים: , גאוגרפיה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
3  4  5  7  8  9  10  12  13  14  15  17  18  19  20  21  23  25  27  29  30  31  32  33  34  
36  37  38  39  41  43  44  45  46  47  49  50  52  53  55  56