שבילים פלוס : גאומטרייה לכיתה ו - מהדורת ניסוי

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תש"ף - 2020
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
שבילים פלוס : גאומטרייה לכיתה ו - מהדורת ניסוי אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  25  26  27  28  29  
30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  45  46  47  48  49  50  51  53  54  55  56  
57  58  59  60  61  62  63  64  67  68  69  70  71  72  73  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  
88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  
115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  
140  143  145  146  147  149  150  151  152  153  154  155  156  158  159  160  161  162  165  166  167  168  169  171  172  
173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  187  189  190  191  192  193  194  197  198  199  200  201  202  
203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  
228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246