שבילים פלוס : 16 - ספר להדגמה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ט - 2019
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
פרקי הלימוד:
- שבר כתרגיל חילוק
- כפל וחילוק שברים - חלק א
- חלק מכמות בשברים
- חלק מכמות באחוזים
אל הספר
נושא/נושאים: , ו'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  31  
32  33  34  35  36  37  38  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  
58  59  60  61  62  63  64  66  67  68  69  70  71  72  73  74  76  77  78  79  80  81  82  84  85  
86  87  88  91  92  93  94  95  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  110  111  112  113  114  
115  116  117  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  136  137  138  141  142  143  
144  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  159  160  161  162  163  164  166  167  168  169  170  171  
172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  185  186  187  188  189  190