הלכות והליכות : חלק ב - בין אדם למקום, בין אדם לחברו

מחבר: מנחם מענדל אייזנברג, אברהם יוסף בייטש, אברהם גרוס, שלום דובער הרצל, יעקב זלמנוב, גדעון כץ, אריק לויוב ומנחם מענדל רייצס
שנת ההוצאה: ה'תשע"ו - 2016
מילות מפתח: מצוות (יהדות); מצוות שבין אדם לחברו; מצוות; מצווה; מצוה; מצוות ביהדות; מצוות יהדות; מצוות היהדות
הלכות והליכות, כיתות ד-ח:
ספר מקור ייחודי ללימוד הלכה לתלמיד. על פי תכנית הלימודים, ערכה של כרטיסי מושגים.
חלק ב' - הלכות שבין האדם למקום ובין האדם לחברו.
  אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי חב"ד
תוכן הספר:
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק

עמודים:
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  16