מודלים של האטום והגרעין : קרינה וחומר - כרך ג

מחבר: עדי רוזן
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2012
מילות מפתח: אטומים; פיסיקה גרעינית; אטום; חלקיק; פיסיקה; פיזיקה; פיזיקה גרעינית
הספר שלפניך עוסק בפיזיקה אטומית (פרקים: א - ד) ובפיזיקה גרעינית (פרקים: ה -ח). התפיסה האטומיסטית צמחה ביוון הקדומה, עם העלאת רעיון קיום אטומים על ידי דמוקריטוס. אולם עיקר המחקר בנושא זה נערך בשלהי המאה התשע-עשרה ובתחילת המאה העשרים. הפיזיקה הגרעינית פותחה כולה במאה העשרים. אל הספר
נושא/נושאים: , פיזיקה
תוכן הספר:
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  23  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  100  101  102  103  104  105  
106  107  108  109  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  124  125  126  127  129  130  131  132  133  134  
135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  
161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  
186  187  188  189  190  191  192  196  197  198  199  200  201