פרשת השבוע במשפחה

מחבר: דוב אברמסון, ענבל ארד, אילת גרשוני ושרון מלמד
שנת ההוצאה: תשס"ה
מילות מפתח: תנ"ך. בראשית; תנ"ך. ויקרא; תנ"ך. שמות; תנ"ך. במדבר; ת. נ. ך.; בראשית; בראשית (ספר); ת.נ.ך.; ספר בראשית; כהנים; ת. נ. ך.; ויקרא; ויקרא (ספר); ספר הכוהנים; ספר הכהנים; ת.נ.ך.; כוהנים; ספר ויקרא; שמות; ת. נ. ך.; שמות (ספר); ת.נ.ך.; ת. נ. ך.; במדבר (ספר); במדבר; ת.נ.ך.
בספר זה בחרנו, במיוחד עבורכם, נושא אחד בכל שבוע, המופיע בפרשה של אותו שבוע. אל הספר
נושא/נושאים: , כללי
תוכן הספר:
קרן תל"י

עמודים:
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13