נמצאו 11 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: יעקב זלמנוב, אריק לויוב, אלישיב קפלון
תיאור: אלפון מושגים בהלכה, ספרון עזר לספר הלכות והליכות, כיתות ד-ח.
מה בספר:
בבואנו להעמיק בהלכה, עלינו להכיר משגים וכללים שונים שעליהם היא מבוססת.
מטרת האלפון שלפניכם היא לסייע לתלמידים לסגל לעצמם את השפה ההלכתית ולרכוש מיומנות בסיסית לניתוח מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב.
כדי להתמצא בהלכה, חשוב שהתלמיד ילמד לנסח נתונים בצורה מדויקת, תוך התיחסות לנסיבות,
לשעורים (מדות) וכדומה.
לצורך כך רוכזו באלפון זה מושגי הבסיס הקשורים לתוכנית הלימודים בהלכה לתלמידים מכתה ד' ומעלה.
נסיים בתפילה ובתקוה כי לימוד ההלכה בעיון ובהעמקה יביא לקיום המעשי של ההלכה, תוך הקפדה על כל פרטי המצוה וביתר חיות, ויהיה זה עוד צעד לקרוב הגאולה האמיתית והשלימה.
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
מאת: הילה קובלינר, שלומית חייט, שרה ישראלי
תיאור:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: אירית חפץ, יאיר ליפשיץ, יעל גרוס-רוזן, אריאל אביב, שלומית יחיא-קינר, תמר ג'ינג'יחשווילי, יוחאי עדן, מישאל ציון, ענבל יגר
תיאור: ספר זה הוא מסע של זהות. יחד עם הספר נבקר בתחנות השונות במסלול של עיצוב הזהות – הזהות האישית שלי, וזו של הקהילה שאני משתייך אליה. כמו בכל מסע, גם בספר זה יש מסלולים, נקודות ציון, צמתים ושבילים צדדיים; וכמו בכל מסע, אנו מקווים שהספר יביא איתו גם גילויים חדשים עבורכם.
אפשר להתייחס אל הספר כמו אל מפה של מסע – מפה שמשרטטת עבורנו מסלול אפשרי שאותו אנו עוברים
בתהליך עיצוב הזהות שלנו. ראשיתו של המסלול בשאלת הזהות הבסיסית ביותר: 'מי אני?'.
בפרק הראשון ננסה להבין איך אנחנו מגדירים את עצמנו – באופן עצמאי וביחס לזולת ולחברה.
משם, נמשיך אל הפרק השני במסע אל תהליך ההתבגרות. כאן נשאל את עצמנו מהי בגרות וכיצד משפיע תהליך ההתבגרות שלנו על זהותנו האישית ועל תהליך ההצטרפות שלנו לחברת המבוגרים.
משם ממשיך מסענו לפרק השלישי, ובו נבחן את האופן שבו אנו בוחרים את הדרך שלנו בחיים.
הזהות של כל אחד ואחת מאיתנו נוצרת על ידי המפגש של היחיד עם החברה שהוא משתייך אליה. לכן, בפרק השלישי נעבור הלאה מה'אני' העצמאי אל המעגלים שסביבו, התורמים גם הם לעיצוב זהותנו: אל המשפחה שלנו ואל שרשרת הדורות שאנו מצטרפים אליה.
הפרק השני והפרק השלישי בספר אינם כלולים בתכנית המקצוע (הסילבוס) והינם פרקי רשות המיועדים לבתי
הספר המלמדים שעה שבועית נוספת במסגרת תכנית בארי.
משם המעגלים הולכים ומתרחבים, ומקיפים גם את רכיביה האחרים של הזהות היהודית-הישראלית, העם והמדינה: הפרקים הרביעי, החמישי והשישי מוקדשים לסמלים וערכיים מרכזיים בתרבות היהודית: השבת, החגים וסידור התפילה.
בפרק השביעי ימשיך מסענו אל הקהילה היהודית, ובפרק השמיני נגיע אל ארץ ישראל – הזיקה אליה וההיאחזות בה לאורך הדורות.
מסענו יסתיים בפרק התשיעי, שבו נדון במשמעויות של מדינת ישראל המתחדשת ובערכיה המרכזיים, נפגוש את
העולים לארץ במשך הדורות, וניחשף אל מורכבותו של הפסיפס התרבותי המרהיב שיצרו בני הגלויות השונות.
מכון שלום הרטמןתכנית בארי - מכון שלום הרטמן
מאת: מאירה שגב, צביה פיין
תיאור: يتناول كتاب التعليم مسائل جغرافية وعمليات تغيير تتعلق بسكان العالم والبلدات في العالم في الوقت الراهن. المواضيع الرئيسية في هذا الكتاب هي: عملية العولمة الآخذة في الاتساع وتأثيراتها؛ حسناتها والمخاطر التي تنطوي عليها؛ الزيادة السكانية السريعة في العالم ونتائجها؛ الفروق بين الدول المتطورة والدول الأقل تطورًا؛ حركات الهجرة الكبيرة؛ مسبباتها وتأثيراتها؛ عملية التمدين التي تجري في العالم وتأثير هذه العملية المعقدة على حياتنا؛ انتشار السكان في العالم والتغيرات التي تطرأ عليه.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: אורית שטרית
תיאור: (מתוך פתח דבר): "חכמת הלב" - החכמה, על פי רוב מתקשרת עם הראש והלב נתפס כמשכן הרגשות.
מדוע אנשים מתפללים? מדוע יש אנשים שתפילה אינה חלק משגרת יומם? האם התפילה היא האמצעי או המטרה?
שאלות אלו ורבות אחרות יעלו תוך כדי הלימוד ובנוסף תכירו תפילות שונות, של קהילות שונות, לא כדי ללמוד כיצד להתפלל, אלא כדי להעמיק את ההכרות עם התרבות היהודית, וכמקור השראה לתמורה שלכם בתרבות היהודית.
עמותת חינוך ישראלי ע"ר
מאת: הילה קובלינר, שלומית חייט, שרה ישראלי
תיאור:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: הילה קובלינר, שלומית חייט, שרה ישראלי
תיאור:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: הילה קובלינר, שלומית חייט, שרה ישראלי
תיאור:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מישאל ציון, ענבל יגר
תיאור: ספר זה מזמֵן מפגש עם קטעי תפילה ושירה מרכזיים בסידור התפילה, ודרכם מתוודעים התלמידים למבנה הסידור, לתכנים ולמשמעויות הרעיוניות הגלומות באחד מספרי היסוד של המורשת היהודית.
בין הנושאים שהספר עוסק בהם:
קריאת שמע ומרכזיותה בתרבות ישראל, תפילת שמונה-עשרה והברכות שבסידור התפילה, הקדיש בתפילה ובמעגל החיים היהודי ועוד.
בנוסף, תמצאו בספר גם לימוד ודיון בפסוקי דזמרא ופרקי התהלים שבסידור ותפילות השבת.
בספר משולבים גם קטעי שירה וספרות בני זמננו, המתכתבים התכתבות פורה ובעלת משמעות עם הטקסטים העתיקים שבסידור.
הספר נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה של המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך והתרבות להוראת תרבות ישראל בחטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי.
מכון שלום הרטמןתכנית בארי - מכון שלום הרטמן
מאת: מאירה שגב, צביה פיין
תיאור: ספר הלימוד עוסק בסוגיות גיאוגרפיות ובתהליכי שינוי הקשורים לאוכלוסיית העולם וליישובים בעולם בימינו. הנושאים המרכזיים בספר הם: תהליך הגלובליזציה ההולך ומתרחב והשלכותיו, יתרונותיו וסכנותיו; הגידול המהיר של אוכלוסיית העולם ותוצאותיו; ההבדלים בין מדינות מפותחות ופחות מפותחות; תנועות ההגירה עצומות הממדים, גורמיהן והשפעותיהן; תהליך העיור המתרחש בעולם והשפעת התופעה המורכבת הזאת על חיינו; תפרוסת אוכלוסיית העולם והשינויים המתרחשים בה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מתיה קם
תיאור: המקראה ישראל והעמים דרל סיפור יעקוב ועשיו היא מקראה מפעילה לחטיבת הביניים. המקראה פותחה במסגרת תכנית מבחר תכנית רב תחומית ללימוד תרבות ישראל בגישה רעננה ובלתי שגרתית. הנושא הנילמד מבוסס על הסיפור המקראי של יעקוב ועשיו שהופך כבר במקרא עצמו לסיפור ישראל ואדום. היחסים בין יעקוב לעשיו ובין ישראל ואדום הופכים במהלך הדורות לסמל ולאב טיפוס של היחסים בין ישראל לעמים -בין ישראל לבבל, בית ישראל לרומי ובין יהודים לנוצרים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות