נמצאו 3 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: "בעיות השוואה (חבוריות) ; חקר נתונים - המשפחה שלי".
בחוברת שני פרקים":
בפרק 'בעיות השוואה חיבוריות' עוסקים בסוג חדש של בעיות מילוליות שהתלמידים פוגשים בחוברת זו לראשונה, והן משולבות בכל הסוגים האחרים של בעיות מילוליות שנלמדו עד כה.
בנוסף, התלמידים מכירים מבחר של ניסוחים שונים של בעיות השוואה המציבים דרגות קושי שונות, ובהדרגה לומדים לנתח את המצב המתואר בטקסט של הבעיה ולמצוא את פתרון הבעיה.
הפרק: 'חקר נתונים- המשפחה שלי' הוא הראשון מתוך סדרה של פרקים העוסקים בחקר נתונים. בפרק זה יחקרו הילדים את נושא המשפחה מהיבטים שונים.
התלמידים ילמדו לאסוף נתונים, לארגן ולייצג אותם, ולבסוף יעסקו בניתוח שלהם ובהסקת מסקנות.
בחוברת מצורפים גם דפים לאיסוף נתונים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: נעמי גורבט, יעל זהבי, חיה יצחקי, רחל מזרחי-אדם
תיאור: "סימנים בדרך 1" כולל ספר (שהוא גם חוברת פעילויות)ומדריך למורה.
בספר יש שבעה שערים-פרקים. במוקד כל שער טקסט מסוגה מסוימת כמו: הזמנות לאירועים, מידע מהמילון על נמלים, שירים על ציפורים ועוד. בפתח כל שער מחכה ללומדים חבורה של יצורים שתפקידם הבולט הוא לייצר את הסיטואציה, את ההקשר שבתוכו מתרחש המפגש עם הטקסט בהתאמה לעולם השיח אליו הוא שייך ולמטרתו החברתית, לתרום להתאמת הספר לאוכלוסיות מגוונות בכיתה הטרוגנית על ידי פישוט מהלכים, מתן משובים בצמתים שונים במהלך ועוד. במהלך הלימוד מוזמנים הלומדים לקרוא ולהקריא טקסטים, להאזין לטקסטים, ולהפיק בע"פ ובכתב טקסטים שלמים או חלקיים בסוגות ובסוגים שונים.
רוב השערים בספר מסתיימים שני רכיבים חוזרים:
"להוציא לשון" - עיסוק ברכיבים לשוניים שיש להם נוכחות משמעותית בסוגה שנלמדה. סיפור לקריאה בהנאה, שמתקשר לשער מבחינת התוכן או מבחינת הלשון.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: חוברת "חיבור וחיסור עד 20 - חלק ג"
מטרת הפרק הזה לחזק את השליטה בפתרון תרגילי החיבור והחיסור עד 20 – בעיקר תרגילים שיש בהם "שבירת עשרת". בפרק מתרגלים את העובדות לפי דרוג קושי:
א. השלמת אחד החלקים
ב. שני החלקים שווים
ג. אחד החלקים הוא תשע
ד. אחד החלקים הוא שבע
ה. אחד החלקים הוא שמונה
ו. משוואות
באמצע החוברת לתלמיד מצורפים כרטיסי תרגילים (מצדו האחד של כל כרטיס כתוב תרגיל ומצדו האחר – התוצאה) ואפשר לשחק בהם משחקים שונים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות