נמצאו 5 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: מנחם מענדל הרשקוביץ, יסכה אליצור
תיאור: מאירים את היום עם אגרת קודש יומית: לימוד יומי לתלמידי כתה ה' 
עיון באגרות הקודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
מאת: יסכה אליצור, חיה הבלין, מושקא כ"ץ, מושקא שפרינגר, מושקא אלישביץ
תיאור: ספר יחודי ללימוד התניא על פי יסוד מארגן של נושאים ומושגים.
מה בספר:
הספר מחולק לפרקים על פי נושאים.
בכל נושא קיימים בספר ציטוטים מתוך ספר התניא לצד הסברים בלשון ברורה ופשוטה.
הספר דן יחד עם התלמיד בכל נושא, מציג שאלות לחשיבה ומשימות למילוי עצמי.
הספר בנוי בצורה מושכת לילדים צעירים, צבעוני, חי והופך את הלימוד לחווייתי.
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
מאת: יעקב זלמנוב, אריק לויוב, אלישיב קפלון
תיאור: אלפון מושגים בהלכה, ספרון עזר לספר הלכות והליכות, כיתות ד-ח.
מה בספר:
בבואנו להעמיק בהלכה, עלינו להכיר משגים וכללים שונים שעליהם היא מבוססת.
מטרת האלפון שלפניכם היא לסייע לתלמידים לסגל לעצמם את השפה ההלכתית ולרכוש מיומנות בסיסית לניתוח מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב.
כדי להתמצא בהלכה, חשוב שהתלמיד ילמד לנסח נתונים בצורה מדויקת, תוך התיחסות לנסיבות,
לשעורים (מדות) וכדומה.
לצורך כך רוכזו באלפון זה מושגי הבסיס הקשורים לתוכנית הלימודים בהלכה לתלמידים מכתה ד' ומעלה.
נסיים בתפילה ובתקוה כי לימוד ההלכה בעיון ובהעמקה יביא לקיום המעשי של ההלכה, תוך הקפדה על כל פרטי המצוה וביתר חיות, ויהיה זה עוד צעד לקרוב הגאולה האמיתית והשלימה.
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
מאת: מנחם מענדל אייזנברג, יעקב זלמנוב, שלום דובער הרצל, אברהם יוסף בייטש, אריק לויוב, אברהם גרוס, מנחם מענדל רייצס
תיאור: הלכות והליכות, כיתות ד-ח:
ספר מקור ייחודי ללימוד הלכה לתלמיד. על פי תכנית הלימודים, ערכה של כרטיסי מושגים.
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
מאת: מנחם מענדל אייזנברג, אברהם יוסף בייטש, אברהם גרוס, שלום דובער הרצל, יעקב זלמנוב, גדעון כץ, אריק לויוב, מנחם מענדל רייצס
תיאור: הלכות והליכות, כיתות ד-ח:
ספר מקור ייחודי ללימוד הלכה לתלמיד. על פי תכנית הלימודים, ערכה של כרטיסי מושגים.
חלק ב' - הלכות שבין האדם למקום ובין האדם לחברו.
 
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
הצג עוד תוצאות