נמצאו 9 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת זו עוסקים בהכרת השברים הפשוטים ומתמקדים במשמעות השבר כחלק מהשלם. ההיכרות מבוססת על המחשת השברים ב"מקלות שברים" – מקלות פלסטיק שקופים המחולקים לחלקים שווים. במהלך הלימוד הילדים מכירים את המושגים – שבר, מונה, מכנה, קו שבר ומספר מעורב. מכירים גם שמות שונים לאותו שבר (לדוגמה - 1/2=3/6) ולומדים להשוות שברים (בדרכים אינטואיטיביות, ללא אלגוריתמים של צמצום והרחבה).
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת זו עוסקים במספרים הטבעיים עד מיליון. בפרק הראשון עורכים חזרה על המספרים עד 10,000. בפרקים הבאים מרחיבים את עקרונות המבנה העשרוני, את ישר - המספרים, את פעולות החיבור והחיסור ואת האומדן לתחומי מספרים גדולים יותר: מספרים עד 100,000; המספרים עד מיליון ומספרים גדולים ממיליון. בפעילויות אנו משלבים דוגמאות מחיי היום יום וממדעים. כמו כן, משלבים פעילויות שנועדו לחיזוק התובנה המספרית והמאפשרות אסטרטגיות פתרון שונות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: הספר כולל את כל פרקי הגאומטרייה הנדרשים לכיתה ד לפי תכנית הלימודים. בספר 4 פרקים: מצולעים ומדידת שטח, סימטרייה, תיבות ומדידת נפח, לוח השנה וחישובי זמן. הספר מתאים לסדרות "שבילים" ולסדרה "ועוד אחת החדשה".
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת זו הילדים לומדים להכיר משמעות נוספת של השבר - חלק מכמות. הילדים לומדים לפתור תרגילי חיבור וחיסור של שברים שהמכנים שלהם שווים, או אחד המכנים הוא כפולה של האחר. נוסף על כך הילדים עוסקת גם בתרגילי כפל של שלם בשבר.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: "חקר נתונים וניתוח סיכויים" - חוברת לכיתה ד'.  במהלך הוראת הנושא "חקר נתונים: דיאגרמות" עורכים חזרה וביסוס של החומר הנלמד בכיתה ג' ומלמדים את הייצוגים: דיאגרמות מוטות ועמודות, ומדגישים שתי מטרות: קריאת דיאגרמה ובניית דיאגרמה. בהוראת הנושא "ניתוח סיכויים" נוגעים לראשונה במושג הסתברות של מאורע שהוא מספר המציין את "הסיכוי של מאורע להתרחש". לפני שעוסקים בהתאמת מספר המבטא בדיוק את ההסתברות, עוסקים בהערכה כללית של ההסתברות להתרחשות של המאורע.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת זו יש שלושה פרקים: כפל במאונך. מספרים ראשוניים ומספרים פריקיים. חזקות, בפרק זה נלמדת פעולה חדשה - פעולת החזקה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת זו שלושה פרקים. הפרק "חילוק" מוביל לקראת האלגוריתם המקובל לחילוק במאונך. בדרך להקניית המיומנות החדשה הילדים מתנסים בדרכים שונות לחילוק. בפרק "סימני התחלקות ב-3, ב-6 וב-9" התלמידים מגלים את סימני ההתחלקות על-ידי חקר סכום הספרות. בפרק "גימטרייה" התלמידים עורכים חזרה על ערכי כל אותיות הא"ב, כותבים מספרים בשיטת הא"ב העברי, מוצאים את ערכן המספרי של מילים שונות ועוסקים בחשבון שנים בלוח השנה העברי.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: המטרה המרכזית בחוברת זו היא למידה שיטתית של פרק: פתרון בעיות דו-שלביות, ובעיות רב-שלביות. התלמידים לומדים לפרק את הבעיה המורכבת לבעיות חד-שלביות, ולמצוא את הסדר המאפשר את פתרון הבעיה כולה. בתחילה התלמידים מתבקשים לפתור את הבעיה בעזרת מספר תרגילים פשוטים (2 תרגילים או יותר), ובהדרגה לומדים לפתור את הבעיה בעזרת תרגיל שרשרת אחד. כמו בפרקי הבעיות המילוליות הקודמים, גם בפרק זה יש אוסף של בעיות לא שגרתיות שנועדו לפתח אצל התלמידים אסטרטגיות פתרון שונות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
תיאור: סימנים בדרך 3 - כולל ספר מפעיל שיש בו הרבה פעילויות המזמינות טקסטים דבורים. חוברת שבה ממשיך ואף מתעצם, בעל פה ובכתב, תהליך הלמידה שהתחיל בספר, ומדריך למורה. בספר ובחוברת יש שבעה שערים שהם שבע יחידות לימוד. במוקד כל שער טקסט מסוגה מסוימת. מהלך הלמידה בכל שער מתחיל בספר. בסוף כל שער בספר יש הפנייה לעמוד מסוים בחוברת להמשך הלמידה. הספר נפתח בשני עמודים שמציגים לפני הלומד את חומרי הלימוד ומפגישים אותם עם חמש דמויות מצוירות שמובילות את מהלך הלימוד בספר ובחוברת. חמש הדמויות המצוירות "נושאות" על כתפיהן כמה תפקידים: עליהן לייצר את ההקשר שבתוכו מתרחש המפגש עם הטקסט, ליצור קשר אל העולם שמחוץ לתרגיל בספר, להדגים אסטרטגיות דיבור, קריאה, האזנה וכתיבה, לתווך תיווך "מטרים" או תיווך "מסכם" של מה שנלמד בכל שער ועוד.
כל שער בחוברת מסתיים בארבעה או בשישה עמודים של להוציא לשון. בעמודים אלו יש הסברים על תופעות לשוניות שעלו בשיח שהתקיים בזמן הקריאה הדקדקנית של הטקסט.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות