נמצאו 1 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: יוחאי עדן, תמר ביאלה, איציק רבי
תיאור: הספר "יחיד וחברה" הוא יחידת לימוד בתורה שבעל-פה לתלמידי החטיבה העליונה.
ביחידת הלימוד מבחר סוגיות מן הספרות התלמודית, סוגיות שהן שער אל מקורות חז"ל ואל ספרות ההלכה ולדרכי החשיבה שלהם. לימוד המקורות האלה והדיון בהם, מאפשרים לנו לבחון את ערכי היהדות ואת חוקיה ולהבין טוב יותר את היותנו חלק מהחברה שאנו חיים בתוכה.
חמשת הפרקים בתכנית דנים בקשת רחבה של נושאים וסוגיות שבין היחיד לחברה: הפרק הראשון עוסק בערכו של היחיד ובמתח שבין העצמתו של הפרט לבין מחויבותו לחברה; הפרק השני והפרק השלישי מתמודדים עם סוגיית היחס אל הזולת ועם האחריות לחייו; הפרק הרביעי דן בהשבת אבדה וביחס לממון הזולת והפרק החמישי והאחרון עוסק בתרבות המחלוקת.
מכון שלום הרטמןתכנית בארי - מכון שלום הרטמן
הצג עוד תוצאות