נמצאו 5 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: המדריך למורה, מלווה את הספר לתלמיד, שנכתב על פי תכנית הלימודים החדשה בגאוגרפיה, והוא עוסק בלימוד הגאוגרפיה של ישראל לאזוריה, ובירושלים בירת ישראל.
לידיעת הארץ יש חשיבות רבה:
• היא בונה את תשתית הידע להבנת המתרחש בסביבה הפיזית והאנושית במרחב של ישראל.
• היא תורמת להבנת מקומו של האדם כגורם בעיצוב הנוף ובשמירה על הסביבה.
• היא מחזקת את הזיקה ואת הרגשת השייכות לארץ - לנופיה, למורשתה ולירושלים בירתה (מתוך ההקדמה).
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: המדריך למורה - מלווה את הספר: "אדם וסביבה בעידן הגלובלי" שעוסק בתהליכים המרכזיים המתרחשים כיום בקרב אוכלוסיית העולם, ובהשפעות הגומלין בין האדם לבין הסביבה הטבעית.
תוכני הספר מובאים ב 5- יחידות:
יחידה 1 - תהליכי הגלובליזציה והשפעתם על אוכלוסיית העולם ועל הסביבה.
יחידה 2 - הפערים ברמת הפיתוח של מדינות העולם ושל אזורים שונים בתחומי המדינות, והשאלה מה ניתן לעשות כדי לקדם צדק חברתי-סביבתי.
יחידה 3 - התהליכים המרכזיים המתרחשים באוכלוסיית העולם, ובעיקר גידול האוכלוסייה והזדקנות האוכלוסייה.
יחידה 4 - תנועות ההגירה המתרחשות כיום ברחבי העולם: הגירה בין מדינות, והגירה בתוך תחומיה של כל מדינה.
יחידה 5 - היישובים הכפריים והיישובים העירוניים בעולם – מאפיינים ותמורות בעידן הגלובלי.
הספר כולל:
- קטעי מידע עדכניים
- מאות תמונות מכל רחבי העולם
- עשרות מפות, דיאגרמות, טבלאות וכן נתונים עדכניים
- פעילויות רבות ומגוּונות - במהלך כל פרק, ובסופו
- קטעי הרחבה, ביאורי מושגים, טבלת נתונים סטטיסטיים של מדינות העולם.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: בילי סביר
תיאור: המדריך למורה המלווה את הספר "מסביב לים התיכון", מכיל את הראציונאל של תכנית הלימודים ושל הספר, המלצות לבניית תהליכי הוראה ולמידה, והדגמה של צורות שימוש אפשריות בדרכי ההוראה השונות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תיאור: הספר "יוצאים מהמפה" מיועד לתלמידי כיתות ה, על פי תכנית הלימודים. אפשר להתחיל ללמוד בספר בכיתה ד. במקרה זה, מומלץ להימנע מלימוד הנושאים המסובכיםיותר, כמו למשל – קנה מידה ומפות מקוונות, ולהשלים את הוראת נושאים אלה בכיתה ה. כאשר מלמדים את הספר בכיתה ה, רצוי לשים דגשים מיוחדים על נושאים נוספים הקשורים לתכנית הלימודים בכיתה זו – ארצות הים התיכון וירושלים. 
כדאי להתעכב על מפות מדינות הים התיכון והמזרח התיכון הנמצאות בספר, וכן על המפה הפיזית של ישראל ומיקומה של ירושלים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צביה פיין, אופירה גל, בילי סביר, מאירה שגב, איריס שילוני, עופר פריאל
תיאור: ספר הלימוד "כדור הארץ, סביבה אדם" עוסק בנושאים המרכזיים של הגאוגרפיה הפיזית ופיתוח הסביבה, והוא מיועד לתלמידי כיתות ח.
המדריך למורה -  מציג את רציונאל התכנית וכן המלצות לתהליכי הוראה-למידה וקטעי העשרה והרחבה.
במדריך תמצאו הצעות לארגון הלמידה וכן הצעות לעיבוד חומרי הלמידה להוראה בכיתה באמצעות העזרים השונים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות