עמוד:6

הספר לכיתה ז – מבנה ותכנים בספר 10 פרקי נושא מעולמות תוכן מגוונים . בכל פרק 703 טקסטים מודרניים – מעובדים או אותנטיים – וכן טקסטים קנוניים , שעוסקים בנושא משותף ומייצגים מגוון של סוגות מעולמות שיח שונים . לכל טקסט יש פעילויות שונות בתחומים : הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל 0 פה , אוצר מילים ולשון . הספר מנוקד ניקוד מלא . . 1 הנושאים – כל הנושאים קרובים לעולם התלמידים על מנת לעורר מוטיבציה ללמידה ולגרום הנאה . חלק ם עוסקים בהווי חיים יום 0 יומי , כגון נסיעה לאילת , בחירת חוגים , ו חלק ם עוסקים בנושאים מופשטים , עיוניים וערכיים , כגון זכויות לחיות . . 2 רמת הטקסטים – הטקסטים מותאמים לשלב ברכישת השפה העברית , שבו נמצאים תלמידים בכיתה ז . הפרק הראשון פותח בטקסטים ברמה של כיתה ו . שאר הפרקים בספר מכוונים לרמה של כיתה ז . הרמה עולה בהדרגה , ולקראת סוף הספר שובצו טקסטים מאתגרים מבחינת מורכבות הטקסט , רמת ה קריאות שלו ואורכו . . 3 סוגות – בספר הובאו סוגות שונות , ו ה דגש הוא על הטקסט העיוני ( טקסט מידע , טקסט טיעון . ( חשיפה רבה יחסית לטקסט העיוני נועדה להכין את התלמידים למפגש עם העברית בחיי היום 0 יום , בחיי המעשה ו ללשון הלימודים – לשון האקדמיה . בין הסוגות בספר : טקסטים למטרות מידוע – טקסט מידע , ערך אנציקלופדי , ערך מילוני , ידיעה עיתונאית , כתבה , ריאיון , מודעה , טקסט לא רציף ( כגון : מפה , סמל , טבלה , גרף ) טקסטים למטרות שכנוע – טיעון , פרסומת , פתגם טקסט מפעיל – מתכון , הוראות למשחק טקסטים ספרותיים – שיר , משל , אגדה , סיפור אחרים – מכתב אישי , מכתב רשמי , שיחות הטקסטים שייכים לעולמות השיח השונים : עיוני , אישי , תקשורת המונים , והספרותי . . 4 ניקוד מלא – כדי להקל על הקריאה בספר לכיתה ז הניקוד של הטקסטים ושל הפעילויות הוא ניקוד מלא . . 5 עיצוב – העיצוב מבוסס על איורים ועל תצלומים של בני נוער , של אתרים וכדומה . הטקסטים החזותיים מסייעים ללמידה יעילה : ניתן להשתמש בהם כגירוי להבעה אישית , לביטוי רגשות , וכן הם עשויים להבהיר ולהמחיש דברים כתובים ובמקרים מס וימים להוסיף מידע על הכתוב ( רוזנר , תשנ " ט ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית