עמוד:235

. 3 מדיניות ממשלתית בלתי אחראית מדיניות ממשלתית בלתי אחראית עלולה להגביר את העוני והרעב במדינה . הקצאת משאבים נאותים לייצור מזון מגוון ותכנון צעדים כלכליים להתמודדות עם משברים עולמיים או מקומיים הם צעדים הכרחיים להבטחת תזונה נאותה לכלל האוכלוסייה . לדוגמה , חשש ממחסור במזון יכול להביא את רשויות המדינה להחליט על אגירת מזון , אך לצעד שכזה עלולות להיות השפעות הרסניות : הוצאת המזון מהשוק והעברתו למאגרים עלולה ליצור מחסור במזון , שיביא לעליית מחירים חדה , שלא תאפשר לעניים לרכוש מזון . התנסויות לא זהירות במדיניות כלכלית לצד הנהגת שיטות חקלאות ניסיוניות , הביאו את סין למצב של רעב המוני , כפי שמתואר בקטע הבא : הרעב הגדול בסין , 1961-1958 בשנים 1961-1958 מתו בסין בין 14 ל43- מיליון בני אדם כתוצאה ישירה ועקיפה של רעב . הרעב הכבד בסין נגרם מצירוף של גורמים שונים , וביניהם : תהליך קולקטיביזציה * של החקלאות , הסבת חקלאים רבים לעבודה תעשייתית , יישום שיטות ניסיוניות בחקלאות , ורצף של אסונות טבע באזורים נרחבים של סין . בשנים 1963-1958 הוביל מנהיגה של סין דאז , מאו דזה-דונג , רפורמה בחקלאות - תכנית קולקטיביזציה ( שיתוף ) המונית , שכונתה " הקפיצה הגדולה קדימה . " מטרת התכנית הייתה לפתח במהירות את החקלאות השיתופית וגם את התעשייה הכבדה במדינה , ובכך לקדם את התגשמות החזון הקומ . ניסטי . כחלק מתכנית זו , הולאמו חלקות האדמה הפרטיות של האיכרים והוסבו לקומונות שיתופיות . בקומונות אלו יושמו שיטות שהתבררו לאחר שנים כלא יעילות ואף מזיקות . חלק ניכר מהיבולים נפגע ונוצר מחסור במזון . הפניית חלקים נרחבים מן האוכלוסייה לתעשיית המתכת השאירה שטחי חקלאות נרחבים ללא עיבוד , וגידולים רבים לא נאספו והרקיבו . על המפקחים בקומונות הופעל לחץ רב להגיע למכסות הייצור שנקבעו להם , דבר שגרם לתופעה של דיווחים שקריים לשלטונות לגבי עמידה ביעדים . מתוך מחשבה שגויה שהקומונות עמדו ביעדיהן , הועברו חלקים נרחבים מאותם יבולים ששרדו לתושבי הערים , וכמות מועטה ביותר נשארה לחקלאים עצמם . רצף של אסונות טבע , שהכה ברחבי סין בשנים , 1960-1959 וביניהם שיטפון הרסני באזור הנהר הצהוב , ( Huang He ) ובצורת ביותר ממחצית משטחה של סין , הפכו את המצב לאסון לאומי חמור . גלי תמותה מרעב פקדו את האזורים הכפריים , אשר גם קודם לכן היו בעלי אמצעים מצומצמים ביותר . בעקבות הרעב הקטלני ומותם של מיליוני סינים עצרה הממשלה את תכנית " הקפיצה הגדולה קדימה . " הממשלה נתנה לתקופה זו שם רשמי - " שלוש שנות אסונות הטבע" - כותרת המצניעה את אחריות הממשלה עצמה למחדל . במקרים שונים , ממשלות יצרו בכוונה תחילה תנאי רעב על מנת לבצע רצח עם . כך למשל , הרעב הגדול באוקראינה בשנים 1933-1932 הוכר על ידי הפרלמנט האירופי בשנת 2008 כפשע נגד האנושות , שביצעה ברית המועצות ומנהיגה יוזף סטלין נגד אוקראינה . רצף של איסורים והגבלות כלכליות , שהונהגו בשנים אלה בידי סטלין , הובילו לפי הערכות למותם מרעב של יותר מ5- מיליון אוקראינים . קולקטיביזציה - העברת נכסים ומקורות ייצור מרשות הפרט לרשות הציבור ; הלאמת נכסים במדינה . הקולקטיביזציה כרוכה לעתים באיחודם של משקים קטנים או מפעלים קטנים למשק או למפעל אחד גדול . הקולקטיביזציה הייתה נפוצה במשטר הסובייטי , והאיכרים אולצו לוותר על משקיהם הפרטיים ולהצטרף למשקים שיתופיים . ? . 1 זהו בגרף את הביטוי לשיעור התמותה הגבוה בתקופת "הרעב הגדול בסין . 2 . " פרטו את הגורמים שהביאו לרעב הגדול בסין בשנות ה60- של המאה ה . 20- שיעור הריבוי הטבעי בעולם לאורך זמן ( באחוזים ) גולגולות אדם באנדרטה שבאחד משדות הקטל הרבים שבקמבודיה יותר ממיליון קמבודים נרצחו וכמיליון אחרים הורעבו למוות בידי בני עמם בזמן שלטון החמר רוז' במדינה בשנים 1979-1975

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית