לאה נאור בואו נעשה שלום קטן אני אתך , אתה אתי , בואו נעשה שלום קטן שלום קטן אמתי לא שלום עולמי . תראו , אני עושה שלום קטן עם עצמי . אני לא אכעס בכלל אם אוכל . אני לא ארגיז אף אחד במיחד . אני אותר ו › אתה תותר פחות או יותר . בואו נעשה שלום קטן לא נצעק , לא נריב פשוט נשב ביחד , נדבר או נקשיב . אולי זה לא שלום כל כך גדול הוא פשוט ו › רגיל שלום צריך גם איכשהו להתחיל ... מתוך הספר קרוסלה , הוצאת מסדה-פרס , 1978 בבית הראשון של השיר כתוב : " בואו נעשה שלום קטן אני אתך , אתה אתי . " קראו את הבית השני והסבירו איך עושים "שלום קטן . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית