אפשר לשער מהי הנגזרת של cos * על ידי סרטוט גרף הנגזרת מתוך גרף הפונקציה . לפניכם הגרפים של cos * ושל . ( cos x ) ' הסבירו כיצד התקבל גרף הנגזרת . סרטטו מספר משיקים והעריכו את שיפועיהם . מהגרף ניתן לשער כי ( cos x ) ' = sin \ 5 השוויון ( sin x ) ' = cos x נכון רק כאשר \ נתון ברדיאנים . אס x נתון במעלות יש לעבור לרדיאניס ורק אז לגזור את הפונקציה . 4 הוכחה . cos ( x + h ) -cosx . ,., כדי למצוא את הנגזרת של הפונקציה t ( x ) = cos x יש לחשב את הביטוי — h עבור ערכים קטנים של . h על מנת לחשב ביטוי זה ניעזר בתוצאות הסעיף הקודם , ובקשר שבין ו ? (* פונקצית הקוסינוס והסינוס : . cos t = sin — t  אל הספר
האוניברסיטה העברית. המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

ישראל. משרד החינוך

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית