כדי לכתוב סיכום כולל של טקסט , יש לקרוא את הטקסט קריאה מעמיקה , ולמצוא את הנושא הנדון של כל הטקסט . במקרים רבים הנושא הנדון של הפסקה נמצא בתחילת פסקה . מאתרים את הנושא הנדון המשותף לכל הפסקות , ומכלילים : כותבים את הסיכום במבט–על , "ממעוף . "הציפור יש לכתוב את ההיגדים הראשיים במילים שלכם , לקשר ביניהם ולהרחיב מעט לצורך הסבר . בכתיבת הסיכום יש להקפיד על המבנה המקובל של הסיכום . ציינו בפתיחה את "תעודת הזהות" - שם המאמר , שם המחבר / ת ושם הפרסום וכן את המטרה של הטקסט . בגוף הסיכום ציינו כיצד המחבר / ת מנסה להשיג את מטרתו / ה — מה הם הנימוקים , הדוגמות וכדומה . בסוף הסיכום - הוסיפו הכללה , משפט מכליל על תוכן הטקסט . בסיכום בורר מסמנים רק את הפסקות העוסקות בנושא הנדרש במטלה , ומסכמים רק אותן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית