מהמפה הזאת אפשר ללמוד על הנחלים בישראל : באיזה אזור בארץ יש נחלים רבים , ובאיזה - פחות ; איפה מתחיל כל נחל , ולאן הוא נשפך ; אילו נחלים ארוכים , ואילו - קצרים יותר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית