תלונותיו של עס ישראל בפני משה ואהרון הן נרטיב חוזר ומרכזי בסיפורי הנדודים במדבר . בספר שמות בפרק טו מתוארת התלונה הראשונה של בני ישראל בעקבות מחסור במים , בפרק טז מתלוננים בני ישראל על מחסור במזון . השורש לו '' ן חוזר פעמים רבות בפרק כדי להדגיש את חוסר הכרת התודה של העם כלפי משה ואהרון וכלפי אלוהים ( שאלה . ( 10 בני ישראל נמצאים רק בתחילת נדודיהם במדבר , ובתלונותיהם הם מבטאים את חוסר עצמאותם וחוסר אמונם באל . במצרים היו בני ישראל עם של עבדים , וכעת הם תלויים בחסדיו של ה' ודרושים להם עוד ועוד חיזוקים לשם יצירת ביטחון בעצמם ובסיועו של האל . בתחילת הנדודים במדבר נענה ה' לתלונותיהם ומספק את צורכיהם . בפרק הזה הוא מספק להם בשר ( שליו ) ולחם ( מן ) כתשובה לתלונתם . "מי יתן מותנו 5 יד-ה' 5 אלץ מצרים , בשבתנו על-סיר הבשר , לאכלנו לחם לשבע" ( פס' . ( 3 במוקד הפרק עומדים האיזון והמידה הנכונה , וכן חיזוק האמון והאמונה של בני ישראל באל ובעצמם . '' מקרוב ומרחוק" > עמ' ( 113-112 המידה הנכונה אחת השאלות העולות בקריאת פרק זה היא מדוע מגביל ה' את בני ישראל באיסוף המן ? בני ישראל הם עם צעיר , עם שיצא ממ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית