תנ”ך לחטיבת הביניים יציאת מצרים כיתה ז הספר פותח במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין מורשה - * רשת בתי ספר למורשת היהדות ולמעורבות קהילתית . פרקים : שמות ד , ז , ח , יא-יב , טו-טז , יח-כ . במדבר יג-יד כ-כג , דברים א . תהילים קיד . משלי ט-י , כו , לא ניהול הפיתוח : מרים בלומנטל כתיבה : רחל בורובסקי ( פרקי שמות במדבר דברים ותהלים , ( מרים בלומנטל ( פרקי משלי ) סיוע בכתיבה : מיטל קורן ייעוץ מדעי ( לפרקים אלו : ( ד"ר אסנת ברתור , אוניברסיטת תל אביב קראו והעירו : רבקה ביג'ל ( בית הספר המסורתי-ירושלים , ) מיטל קורן ( בית ספר יח"ד- מודיעין , ( חיה נאמן , חיה פז כהן ויוחאי עדן ( רשת מורשה ) עריכת לשון : זיו עדאקי סיוע בעריכה : אפרת כהן פרקים : שמות א-ד , יד- טו , יט- כ , לב , דברים לד ( מתוך הספר להיות עם ) 2004 ריכוז הכתיבה : זהר הרקוב כתיבה : יוחאי עדן , זהר הרקוב סיוע בכתיבה : תמר ביאלה , יפה בניה , דפנה חורב כתיבת קטעי העשרה : גליה דורון יעוץ מדעי ( לפרקים אלו : ( פרופ' ישראל קנוהל , האוניברסיטה העברית ייעוץ דידקטי : תמר שילה עריכת לשון : נורית וייס סיוע בעריכה : שוש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית