תקשורת אצל בעלי חיים / דויד רפ אם תשאלו את הכלב שלכם מה השעה הוא לא יענה , אבל אם תגידו לו " ארצה" או " שב" ייתכן שהוא יעשה מה שאתם מבקשים ממנו . לכלבים אין יכולת של ממש לדבר או להבין את שפת בני האדם , אבל אפשר לאלף אותם להבין כמה פקודות . אמנם בעלי חיים אינם יכולים לדבר בשפה של בני אדם , אבל אולי הם יכולים לתקשר עם בני מינם . אולי יש להם שפה משלהם . השפה אינה חייבת להיות שפה של מילים , יש גם שפות סימנים . ויש חוקרים שטוענים שריחות , קולות , ריקודים ותנועות גוף משמשים כשפה אצל בעלי חיים מסוימים . לפני שנים רבות צפה חוקר אחד בדבורים וגילה כיצד הן מתקשרות אלה עם אלה . דבורים מסוימות יוצאות לסייר בסביבת הכוורת כדי לחפש פרחים שמהם אפשר לאסוף צוף . בדרכן חזרה לכוורת הן " רוקדות ריקוד" שמסמן לדבורים האחרות לאן כדאי להן לעוף כדי למצוא את הפרחים . הדבורים נולדות עם היכולת להעביר מידע בדרך של ריקוד . אבל המידע שהן יכולות להעביר הוא רק בעניין אחד . לכן אפשר לומר שהריקוד הוא דרך תקשורת אך לא שפה של ממש . מתברר שאצל מינים רבים של ציפורים הגוזלים לומדים לשיר מהוריהם וממבוגרים אחרים בני מינם . כלומר...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית