בעיות מילוליות רב שלביות תוכן העניינים מבוא לפרק "בעיות מילוליות רב שלביות 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . " א . בעיות חזרה והרחבה - הכירו את רכבת ישראל 112 . . . . . . . . ב . בעיות דו שלביות 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . בעיות רב שלביות 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . בעיות לא שגרתיות ( בל"ש ) 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??· ? בדק בדק בדק ???· 133 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... מבדק לפרק 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מומלץ ללמד פרק זה במקביל לפרק אחר העוסק במספרים ופעולות או במקביל לפרק גאומטרייה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית