7 . 11 מונים ( Counters ) סיווג מונים היכולת למנות קיימת במערכות ספרתיות רבות . השעון הספרתי הוא דוגמה למערכת ספרתית כזאת . שעון כזה מסוגל למנות שניות , דקות ושעות . במערכת לספירת פירות ( איור ( 7 . 5 הייתה דרושה מנייה של חפירות . הגדרה : מונה ( ספרתי ) הוא מערכת ספרתית המסוגלת למנות את מספר דפקי השעון המוזנים למבוא דופק השעון , ולהפיק במוצאיה מספר זה בצופן ספרתי ( בדרך כלל - בינרי . ( סימול לוגי של מונה מופיע באיור . 7 . 45 למונה זה n מבואות מקביליים , n o , D _ ... D שדרכם ניתן לטעון למונה מצב התחלתי מסוים . למונה עשויים להיות מספר מבואות בקרה , שעל חלקם כבר למדנו בעבר . דוגמאות למבואות בקרה : - מבוא טעינה - ( Load ) מאפשר לטעון אל המונה את הנתון D _ ... D שבמבואותיו . IJ l o - מבוא איפוס - ( Clear ) לאיפוס המונה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית