5 . 4 תכנון ומימוש של מערכת צירופים נדון עתה בדרך שיטתית למימוש של פונקציות לוגיות . לשם כך נגדיר את הרשת הלוגית כמערכת צירופים . מערכת צירופים היא אוסף של שערים המחוברים ביניהם כך שבמוצא המערכת ממומשות פונקציות לוגיות . השם מערכו ! צירופים ניתן לה מכיוון שעבור כל צירוף של ערכי המשתנים הבלתי תלויים שבמבוא , מתקבלים ערכי פונקציות המתאימים להם במוצא המערכת . באופן כללי ניתן לתאר , סכמטית , מערכת צירופים באופן הבא ; מתוך איור 5 . 13 אנו למדים שאפשר שמערכת צירופים תממש בו-זמנית מספר רב של פונקציות ולא רק פונקציה בודדת . במסגרת ספר זה נעסוק במערכות פשוטות יותר מהמתואר באיור 5 . 13 שבהם מספר משתני המבוא לא יעלה על . 4 נדגים כעת את תהליך התכנון והמימוש של מערכת צירופים , ובעקבות הדוגמה נגדיר את הכללים שלפיהם נוכל לתכנן ולממש מערכות צירופיות כלשהן . דוגמה 5-3 באיור 5 . 14 מתוארת מערכת צירופים בעלת ארבעה מבואות ומוצא אחד . כל מבוא מחובר באמצעות מתג למקור מתח . מוצא המערכת מחובר לנורה . המערכת צריכה להדליק נורה כאשר לפחות שלושה מתגים מחוברים למקור המתח . תכננו את מערכת הצירופים שתבצע זאת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית