ה. נפח החרוט 1 קחו מאוסף הגופים את החרוטים כ, כא, כב, כג. תארו את ההבדלים ביניהם. באילו גדלים השתמשתם כדי לתאר את ההבדלים בין החרוטים! 2 מדדו בכל חרוט את הגובה ואת רדיוס הבסיס וחשבו את שטח הבסיס. שימו לב: גובה של 5 רוט נוח למדוד כאשר הוא מונח על בסיסו. אפשר להשתמש בשני סרגלים כמו בציור שממול. גובה לקו הזה קוראים בשם קו יוצר, והוא שונה מן הגובה. את הרדיוס של בסיס החרוט אפשר למדוד בדרכים שונות, למשל: •העתקה של עיגול הבסיס על נייר שקוף וקיפול העיגול לארבעה חלקים שווים. •מדידת הקוטר על ידי חיפוש המיתר הארוך ביותר וחלוקה ל-2. השלימו את הטבלה. הגובה (בקירוב5 רדיוס הבסיס שטח הבסיס (בקירוב5 5 רוט 5 רוט כא 5 רוט כב 5 רוט כג 3 התבוננו בעמוד 103 שבו חישבנו את נפח הגליל על ידי חלוקה לשכבות, וענו: •האם כאשר נחלק חרוט לשכבות נקבל שכבות שוות! •נפח של גליל מוצאים לפי הנוסחה הזאת: גובה55x שטח הבסיס = נפח הגליל האם נוכל לחשב גם נפח של חרוט לפי הנוסחה הזאת! נמקו. 108  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית