שיעור :13 יחסים בין מילים התחום של אוצר המילים והמשמעים )הסמנטיקה( עוסק במשמעויות: משמעויות של מילים, משמעויות של חלקי מילים ומשמעויות של משפטים. בשיעור זה תכירו יחסים בין מילים, כגון: מילים נרדפות, ניגודים, היכללות ושדה סמנטי. יחסי מילים בפתגם הוה זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. )אבות ד, טו( פירוש הפתגם: מוטב להיות אחרון בקבוצה של טובים ושל חכמים )וללמוד מהם( מאשר להיות ראשון בין רעים או בין טפשים. בפתגם זה הרעיון מובע בעזרת יחס של ניגוד: ניגוד )הקשרי( בין זנב לבין ראש, בין אריות )החזקים, המכובדים(, לבין השועלים )חלשים, לא מכובדים(. אמנם המילים בפתגם מתייחסות לבני האדם, אך הן נלקחו משדה סמנטי אחר - עולם החיות: זנב, אריות, שועלים. תרשים: יחסים בין מילים יחסים בין מילים מילים רחוקות מילים קרובות ניגודים נרדפות היכללות שדה סמנטי חי - מת עץ - אילן עץ: עץ: עלה - ירד חזר - שב ארן, ברוש, נטיעה, עלים, אור - חשך תמר, צפצפה גזע, צמח, ארן ניגודים ניגודים )או הפכים( הם מילים שמשמעותן הפוכה, מנוגדת זו לזו. דוגמות: חי - מת, אמת - ש קר, גדול - קטן, אוהב - שונא, יצא - נכנס, עשיר - עני. דוגמות אלה מי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית