בחרו שאלה אחת מתוך השאלות 11, 12. 11. כתבו טיעון של 15 שורות. נושא הטיעון: לטלפון הסלולרי מקום מרכזי בחיינו - האם התופעה חיובית? קבעו את עמדתכם. תארו את ההשפעות של מכשירי הטלפון הניידים )הסלולריים( על קהל הצרכנים הצעיר. תוכלו להתייחס לתקשורת בין-אישית, לזמינות של המחזיקים במכשיר, לשמירה על פרטיות, להשפעת הקרינה על הבריאות, לתעריפי השיחות, להשפעתם של המכשירים על התקציב המשפחתי ועוד. בדקו אם השתמשתם בחלקי המבנה הבאים: טענה, נימוק, דוגמה ומסקנה. 12. כתבו לפי הטקסט פרסומת למכשיר סלולרי, שתפנה אל בני נוער. השתמשו ב-3 אמצעי שכנוע שונים. הבעה בעל-פה )10 נקודות( 13. דווחו על הרגלי השימוש שלכם ושל חבריכם בטלפון הסלולרי. הקפידו לציין עובדות. היעזרו ב-5 המ"מים: מי? מה? מתי? באיזה מקום? מדוע? פעילות מסכמת :5 ניבים לפניכם משפטים הקשורים לקטע "לא מלמדים לנהוג" בעמ' 236. במשפטים הודגשו ניבים ופתגמים. כתבו את המשפטים בלשונכם. תוכלו להיעזר במילון. 1. כותב המאמר מבקר את הוראת הנהיגה בישראל, ואומר דברים כדורבנות. 2. נראה שצריך להפוך את הקערה על פיה, ולשנות מן היסוד את המצב בכבישים. 3. תחילה חשבו שמספר הת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית