קראו בכותר - לחיות יחד בישראל ג : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית