קראו בכותר - "ולתפארת מדינת ישראל" : מכירים מדליקי משואות ביום העצמאות (אוגדן למורה)
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית