קראו בכותר - פרקי לשון : מהלשון אל הטקסט - חוברת 2
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית